Arhiva autorului: Radu Golban

Sedan – Snowden şi alegoria distanţării

De câteva săptămâni asistăm la un adevărat război mediatic al Germaniei împotriva interceptărilor americane în urma dezvăluirilor agentului Snwoden. Isteria publică se explică şi prin sentimentele de natură umană şi de compasiune, probabil mai mult faţă de Angela Merkel, în calitate de mamă a Europei, decât faţă de funcţia de Cancelar al Germaniei.

Există o datorie a Germaniei față de România?

Onorată Asistență,

Permiteţi-mi să încep prin a mulţumi domnului prof. dr. Adrian Severin, membru al Parlamentului European şi fost ministru de externe al României, pentru receptivitatea fără rezerve manifestată faţă de ideea dezbaterii în această onorantă incintă a tendinţei, în creştere, a euroscepticismului, pe fundalul crizei dar şi al politicilor neadecvate ce s-au aplicat crizei.

Ar fi dorit Eminescu România în UE?

Cu impresionantul ei patrimoniu cultural cu tot, Europa traversează o criză economică al cărei sfârşit încă nu se arată. Nici zestrea culturală şi istoria popoarelor europene nu rămân scutite de asprimea crizei şi transformă bijuterii ale culturii universale în gaj pentru Fondul Monetar. Am putea aşadar chiar să ne considerăm fericiţi că, din patrimoniul nostru cultural, Eminescu nu este un Acropole clădit din piatră, ci din cuvinte şi idei, care, după ce a mai trecut şi tăvălugul lui Patapievici peste el, ar fi fost girat finanţei mondiale.

hehey