Teatru, ritual şi (alte) legende pe scena Cetăţii

În vara anului 2012, cetatea transilvană – Mediaş – a cunoscut deschiderile ritualizante ale unei premiere absolute a teatrului din Hanovra „theater am barg/ Christiane Hess”, cu toată fascinaţia livrată de spectacolul „Vrăjitoare, Păgâni, Sfinţi” în cadrul evenimentelor „Orgelsommer 2012” de actriţa germană Christiane Hess, prin legende aduse cu generozitate din arealul nord german.

Fără o recuzită complicată – o mască, un baston, o pană şi un jurnal – Christiane Hess esenţializează conceptul de teatru oriunde şi pentru orice public, de fapt, un joc actoricesc despre eternul mod de a gândi şi de a se manifesta al fiinţei, cu toată setea de a  explica ceea ce rămâne, de fapt, inexplicabil… Dar cum în/prin teatru se poate spulbera orice tip de ermetizare…

De ce tocmai la Mediaş, acum când regiunile par preocupate prioritar să îşi desemneze centrele şi ierarhizările administrative (şi, de ce nu, culturale)?

Posibilul răspuns deferit de Christiane Hess prin piesele jucate aici este că, esenţele secunde conservă în starea cea mai pură multiculturalitatea şi multi-confesionalitatea, cu toate coincidenţele ritualice care se pot uşor deduce prin apropieri, deschideri sau întâlniri cultural-artistice. Întâlnire materializată şi prin faptul că spectacolele jucate în limba germană, dispun de subtitrare în limba română.

De aici şi iniţiativa din 2013 „Zei, Clopoţi, Credincioşi” – apreciată cum se cuvine de public şi de presă – a Asociaţiei S’artR – vient de l’âme [înfiinţată în 2012 la Mediaş, ce îmbină cercetările individuale, legate de diferite registre ale artei, cu scopul de a propaga artele/cultura,  de a cerceta/aplica metode holistice, cu obiectivul esenţial de a realiza o platformă de dialog – naţională şi internaţională – pentru creatorii cu viziuni asemănătoare] de a propune un nou turneu al companie „theater am barg/ Christiane Hess” în Transilvania (29 iunie – 8 iulie).

 Reţeta este aceeaşi: peste 30 de roluri jucate de „femeia cu 1000 de feţe” (Christiane Hess) neapelând la recuzită sau decor complicat, ci mizând, cu mimică incredibilă şi precizie pantomimică, la efectul metamorfozant, în doze egale, de la situaţii profunde, prin umor însufleţit, până la reflecţii emoţional-ironice. De fapt, un areal fascinant-inexplicabil, cel din imediata vecinătate a lacului Steinhuder Meer, cel al cărui curs poate fi – iată – transplant în vecinătatea cultural-artistică  (şi) a Târnavei Mari.

O invitaţie deschisă la retrăirea miturilor nord germane, însufleţite, prin teatru, în Transilvania contemporană.

  

 

Gazdag Erzsébet,
coordonator proiect 

Comentezi?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *