Istoria Planned Parenthood (I)

Nota traducătorului: Planned Parenthood (PP) este azi principala organizație de promovare a avortului și a educației sexuale în lume, sub acoperirea așa-numitelor „drepturi sexuale și reproductive”. O importantă arie a activității sale este lobby-ul politic pentru schimbarea legislațiilor care apără valorile morale și drepturile parentale, acestea fiind obstacolele principale din calea realizării obiectivelor oculte ale PP.

Deși este teoretic un ONG, totuși, în ultimele decenii, PP are caracteristicile unei „industrii” (big business), cu o „cifră de afaceri” de circa 1 miliard de dolari anual și subvenții de la numeroase guverne și de la instituții internaționale (UE, ONU). Doar guvernul SUA o finanțează cu circa 450 milioane USD anual.

Planned Parenthood este prezentă, prin organizațiile afiliate, în zeci de țări, inclusiv în țări în curs de dezvoltare. Afiliata din România se numește Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), iar cea din Republica Moldova, Societatea de Planificare a Familiei.

Atragem atenția în special asupra următoarelor aspecte din lunga listă a celor analizate pe larg în acest raport:

 • Istoricul organizației este unul de rasism și practici eugenice (paragrafele 5-7, 51-53);
 • Infiltrarea în structurile de guvernare și de autoritate publică (11-12, 24, 28, 29);
 • Susținerea avortului fără limită de vârstă a sarcinii (14) și promovarea eliminării oricăror conotații morale ale avortului (80-81);
 • Opoziția față de drepturile părinților ( 63, 65-69, 77-78);
 • Sexualizarea copiilor sub pretenția satisfacerii nevoii de „educație” sexuală (59-60);
 • Promovarea unor comportamente sexuale iresponsabile și chiar ilegale (70-74);
 • Lobby-ul pentru reducerea vârstei minime legale pentru relațiile sexuale (56-58, 64);
 • Lobby-ul contra valorilor religioase/familiale ale comunităților tradiționale (78-79);
 • Implicare în tranzacționarea cadavrelor, organelor și țesuturilor fetale rezultate din avorturi (34-41);
 • Implicare în moartea unor femei ca urmare a avorturilor sau în abuzarea unor minore (69,82);
 • Implicare în politica „copilului unic” din China, bazată pe represiune, avorturi forțate și încălcarea unor drepturi elementare (54-55).

Nu ne ferim să afirmăm că cel puțin o parte din vina pentru catastrofa demografică a României și a Republicii Moldova de azi și pentru milioanele de avorturi care au însângerat aceste țări după 1990 o au pleiada de grupuri și organizații care promovează așa-zisa „planificare familială”, printre care PP și afiliatele sale locale. În ultimii ani, cel puțin în România, după semnalele de alarmă trase de Academia Română, problema demografică a fost inclusă pe lista amenințărilor la siguranța națională. În ciuda minciunilor pe care le spun Planned Parenthood și alții ca ei, scăderea natalității este în primul rând o problemă culturală și morală și nu una care ține de „bunăstare”.

De asemenea, eforturile acestor organizații de a anula drepturile părinților și de a promova în școli o formă de „educație” (sexuală) otrăvită, al cărei obiect este provocarea unor mutații sociale prin schimbarea atitudinii tinerilor față de viața intimă și de familie, ne face să atragem, pe această cale, atenția serviciilor care se ocupă de siguranța națională.

De aceea, perpetuarea sprijinului oferit unor astfel de grupări care promovează anti-natalismul și ideologia genocidară a „dreptului la avort”, nu poate fi decât iresponsabilă și trădătoare.

Acest raport dorim să se constituie și într-un semnal de alarmă către părinții din România: ceea ce Planned Parenthood și acoliții săi urmăresc este preluarea controlului asupra copiilor, folosindu-se de imensa influență distructivă pe care sexualitatea greșit canalizată o are asupra tinerilor. În fapt, PP continuă și amplifică experimentul „revoluției sexuale” care a distrus morala socială și sexuală în țările occidentale începând cu anii 1950 și a dat roadele otrăvite care se pot vedea azi în situația jalnică din lumea euro-atlantică, aflată într-o perpetuă criză economică, socială, a imigrației și a identității.

Părinții responsabili din România și din lume trebuie să se ridice în apărarea copiilor lor, pentru al căror viitor vor da, ei în primul rând, socoteală.

Mai multe detalii și în filmul „Războiul împotriva copiilor.

(a) Introducere

„Chiar dacă eu personal cred în sterilizarea celor debili mintal, a nebunilor și a bolnavilor de sifilis, nu am fost capabilă să descopăr dacă aceste măsuri sunt mai mult decât niște piedici superficiale, atunci când se aplică numărului tot mai mare al persoanelor nepotrivite. […] Metodele contraceptive, însă, nu doar că îi deschid drumul eugenistului, dar îi conservă munca.”[1] (Margaret Sanger, fondatoare a organizației Planned Parenthood)

 1. 1. International Planned Parenthood Federation (IPPF) – Federația Internațională a Planificării Familiale, în continuare IPPF, este probabil cel mai numeros și puternic grup ce militează pentru „sănătatea sexuală și reproductivă” și pentru „drepturile” sexuale la nivel mondial. Operează în 172 de țări, prin șase birouri regionale și 152 de asociații membre[2][3]. Asociațiile membre funcționează prin intermediul unor centre care se implică în „educația sexuală” radicală, efectuează avorturi și distribuie pilule și dispozitive contraceptive; de asemenea pledează pentru „drepturile sexuale și reproductive” în cadrul guvernelor la nivel local, național, regional și internațional. În anul 2014, IPPF și asociațiile membre ale acesteia au prestat 149,3 milioane de astfel de „servicii de sănătate sexuală și reproductivă”.[4]
 1. IPPF a acționat în mare măsură nestingherită, cu ajutorul Națiunilor Unite și al guvernelor din întreaga lume. Activitățile și propaganda Federației trebuie atent urmărite, mai ales datorită sumelor mari pe care le primește ca fonduri din partea instituțiilor și guvernelor europene, precum și a influenței pe care o are și urmărește să o exercite asupra dezvoltării și implementării politicilor privind sănătatea sexuală și reproductivă.
 1. O cercetare amănunțită a programelor, politicilor și documentelor IPPF și a activității asociațiilor membre scoate în evidență faptul că Uniunea Europeană și guvernele ar trebui să își reconsidere decizia de a o sprijini. IPPF își are rădăcinile în mișcarea eugenistă, lucrează în colaborare cu asociații ce încalcă drepturile omului, promovează sexualizarea copiilor, critică și acționează în vederea suprimării valorilor religioase și culturale ale miliarde de oameni din toată lumea. Printre cele mai problematice situații este susținerea necondiționată a activităților ilegale și imorale ale Planned Parenthood Federation of America (APPF) – Federația Americană a Planificării Familiale, în continuare APPF, organizația membră din Statele Unite. Deși APPF a fost recent surprinsă în timp ce vindea părți ale corpurilor bebelușilor avortați și este sub supraveghere în Statele Unite, IPPF nu și-a exprimat încă îngrijorarea ori dezacordul față de aceste practici.

(b) Geneza organizației Planned Parenthood și a Federației IPPF

Margaret Sanger – Fondatoarea

 1. Margaret Sanger a fost cel de-al șaselea copil din cei unsprezece ai familiei Michael Hennessey Higgins (zidar) și Anne Purcell Higgins, amândoi de origine irlandeză. Mama sa a murit de tuberculoză la vârsta de 50 de ani. Sanger a urmat un program de pregătire pentru asistente, iar în 1916 a deschis prima clinică pentru avort, ce a funcționat pentru doar nouă zile înainte ca poliția să o închidă[5]. În 1921, Sanger a înființat Liga Americană de Control al Nașterilor, iar în 1923 prima clinică de avort legală – Biroul de Cercetare Clinică[6]. În anul 1942, Liga Americană de Control al Nașterilor a fost redenumită în American Planned Parenthood Federation – Federația Americană a Planificării Familiale (APPF).
 1. Materialele scrise de Sanger și discursurile acesteia dovedesc faptul că era o eugenistă ardentă. Activitățile ei de a răspândi metodele contraceptive erau strâns legate și suprapuse cu mișcarea eugenistă. A militat în mod deschis pentru restricționarea procreării în rândul anumitor grupuri ale societății, pe baza unor criterii calitative, ajungând la concluzia că „un factor calitativ, spre deosebire de unul cantitativ, este de o importanță majoră în gestionarea maselor de oameni”[7]. De obicei descria „grupurile sociale speciale” ca fiind „debili mintal”[8] ori „nepotriviți” (unfit)[9]. Sanger a promovat un regim totalitar al familiei:

„Nicio femeie nu va avea dreptul legal de a avea un copil, și nici un bărbat nu va avea dreptul de a deveni tată fără un permis de maternitate/paternitate.[…] Niciun permis nu va fi valabil pentru mai mult de o naștere.”[10]

 1. Sanger a militat de asemenea pentru eliminarea celor cu dizabilități prin mijloace contraceptive, metode considerate de ea ca fiind necesare în atingerea scopului eugenist:

„Chiar dacă eu personal cred în sterilizarea celor debili mintal, a nebunilor și a bolnavilor de sifilis, nu am fost capabilă să descopăr dacă aceste măsuri sunt mai mult decât niște piedici superficiale, atunci când se aplică numărului tot mai mare al persoanelor nepotrivite. […] Metodele contraceptive, însă, nu doar că îi deschid drumul eugenistului, dar îi conservă munca.”[11]

„Nu am timpul necesar decât pentru a trata foarte rapid câteva dintre convingerile fundamentale care stau la baza propagandei Controlului Nașterilor, și care, așa cum bănuiesc că și dumneavoastră veți consimți, indică faptul că această campanie pentru Controlul Nașterilor nu are valoare strict eugenică, ci este practic un ideal identic cu scopurile finale ale eugeniei.”[12]

 1. Prima unitate medicală de avort legal ce furniza metode de contracepție a fost înființată de Margaret Sanger în 1923, iar la scurt timp altele i-au urmat[13]. În anul 1939, Sanger a demarat „Proiectul Negro”, ce urmărea să ofere metode contraceptive comunităților afro-americane. Sanger însăși era conștientă că acest proiect putea să apară ca o intenție de a reduce populația de culoare și că angajarea unor persoane de culoare din rândul pastorilor pentru a-l promova ar fi împrăștiat suspiciunile:

Nu vrem să se răspândească zvonul că dorim exterminarea populației de negri, iar pastorul este omul care poate pune în ordine lucrurile, în cazul în care o asemenea idee se naște în mintea unuia dintre membrii mai rebeli.[14]

Suprinzător însă, dat fiind acest context, APPF o descrie pe Sanger ca fiind „Eroina Secolului 20 […] motivată de compasiunea pentru femeile și copiii din toată lumea. ale căror case le-a vizitat”[15].

 Federația Internațională Planned Parenthood

 1. Eforturile lui Sanger nu s-au limitat doar la Statele Unite. Ea a fost una din principalele forțe din spatele înființării International Committee on Planned Parenthood – Comitetul Internațional al Paternității Planificate (ICPP), o organizație susținută de Fundația Brush, ce a finanțat cercetarea eugenistă[16], și de Societatea Eugenistă (Eugenics Society), ce i-a găzduit pe gratis[17]. ICPP a devenit mai târziu International Planned Parenthood Federation (IPPF) – Federația Internațională a Planificării Familiale, unde Sanger a fost președintă din 1953 până în 1959.[18]
 1. IPPF, o moștenitoare a ICPP, a reușit de asemenea să folosească logistica Societății Eugeniste[19], care împreună cu Fundația pentru Îmbunătățirea Rasei (Race Betterment Foundation) au oferit sume uriașe Federației IPPF și i-au determinat strategia[20]. În timpul mandatului lui Sanger, reprezentanți de marcă ai mișcării eugeniste au ocupat poziții cheie în cadrul Federației. Spre exemplu, C.P. Blacker, secretar general al Societății Eugeniste, a devenit vice-președinte al IPPF în 1953 și, mai târziu, director administrativ, iar Vera Houghton, membră și mai târziu vice-președintă a Societății Eugeniste Britanice, a fost primul secretar general al IPPF.

(c) IPPF astăzi

Misiune: Accesul la metode de contracepție și avort

 1. Misiunea declarată a IPPF este să „îmbunătățească calitatea vieții indivizilor prin furnizarea de servicii de sănătate sexuală și reproductivă și militarea pentru drepturile sexuale și reproductive” prin sprijin și servicii, în special pentru persoanele sărace și vulnerabile[21]. În acest context, IPPF „apără dreptul tuturor oamenilor de a se bucura de o viață sexuală fără boli, sarcini nedorite, violență și discriminare.”[22]
 1. Planul Strategic pe anii 2016-2022 scoate în evidență patru rezultate cheie pe care conducerea le vizează:
 2. 100 de guverne să respecte, protejeze și îndeplinească drepturile sexuale și reproductive și egalitatea de gen;
 3. 1 miliard de oameni să se bucure de libertate în ceea ce privește sănătatea și drepturile sexuale și de reproductive;
 4. 2 miliarde de servicii integrate de calitate privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive să fie oferite;
 5. Federație să aibă înaltă performanță, să fie responsabilă și unită.[23]
 1. Planul Strategic pentru perioada 2005-2015 a subliniat ceea ce se numește „cei cinci A”:
 2. Adolescenții/tinerii: asigurarea că cea mai numeroasă generație din istorie are acces la informația și serviciile de care are nevoie;
 3. HIV și SIDA (AIDS): una dintre cele mai mari provocări ale sănătății publice cu care se confruntă lumea, și care afectează un număr din ce în ce mai mare de femei și tineri;
 4. Avortul: un ucigaș major al multor mii de femei din întreaga lume, atunci când este efectuat în condiții de slabă siguranță, ori în mod ilegal;
 5. Accesul la servicii și informații – „treaba neterminată a CIPD” (Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare din 1995, eveniment major de promovare a acestor principii);
 6. Susținerea (advocacy): o responsabilitate majoră pentru IPPF la fiecare nivel[24].
 1. La modul general, IPPF urmărește facilitarea accesului la metodele contraceptive și la „servicii sigure de avort”, cu scopul ca asociațiile membre să asigure accesul direct. Este nevoie de asociațiile membre pentru a asigura diverse metode contraceptive, inclusiv metode de urgență[25]. Își încurajează toate asociațiile membre să furnizeze un pachet de bază pentru serviciile esențiale de avort, și susține generalizarea îngrijirii complete în cazul asociațiilor care oferă deja aceste servicii.[26] Din 2013 până în 2014, solicitările de servicii de avort au crescut de la 3 milioane la 3,8 milioane, o creștere de 27%[27]. Asociațiile membre au efectuat 544.080 avorturi chirurgicale (533.085 în anul 2013 și 387.327 în 2012) și 433.109 de avorturi medicale (341.783 / 198.105)[28]. Ținta pentru serviciile de avort oferite pentru anul 2015 era de 7,1 milioane[29]. În 2014, 83 de asociații membre au oferit îngrijire pentru femeile care solicită avort.[30]
 1. Nu există date despre numărul de avorturi „târzii” (termen care înseamnă de obicei în trim. III de sarcină) efectuate de IPPF și asociațiile membre, dar Federația susține cu fermitate ceea ce numește „alegerea avortului”, „indiferent de perioada sarcinii”[31]. „Femeile ar trebui să aibă acces la servicii sigure de avort cât mai devreme posibil și cât de târziu este necesar.”[32] Femeia hotărăște ce este „necesar”.

Structura și asociațiile membre

 1. IPPF are un birou central în Londra și șase birouri regionale[33]. Tewodros Melesse este Directorul General[34]. IPPF emite rapoarte, ghiduri și informații[35], iar biroul central și cele regionale își conduc propriile campanii, programe și proiecte[36].
 1. Totuși, IPPF funcționează în principal prin intermediul celor 152 de asociații membre, care operează la nivel național, regional și/sau internațional în 172 de țări[37]. Aceste asociații dirijează propaganda și furnizează „servicii de sănătate sexuală și reproductivă” direct alegătorilor. Prin asociațiile membre, IPPF a continuat să își răspândească obiectivele la nivel internațional prin 65.000 de „puncte de acces”.[38]
 1. Deși structura asociațiilor membre diferă de la o țară la alta, există legături evidente de natură organizatorică, structurală și financiară între IPPF și asociațiile membre.
 1. Pentru început, asociațiile membre trec printr-un proces inițial de acreditare, iar apoi, acreditarea se repetă la fiecare cinci ani, pentru ca Federația să se asigure că acestea „le susțin valorile și principiile”[39]. Standardele și responsabilitățile pe care membrii se obligă să le respecte au ca scop garantarea că „există o încredere în creștere că Federația este activă, dedicată rezultatelor, calității și responsabilității”[40].
 1. Asociațiile membre sunt prezente, de asemenea în structura de conducere a IPPF. Reprezentanții participă la Consiliile Regionale anuale, unde își aleg reprezentanți pentru Consiliul de Conducere, „cel mai înalt organism director din IPPF”[41]. Are „responsabilitatea finală de a privi în ansamblu, dezvolta și aproba strategiile, politica și prioritățile IPPF”[42]. Federația scoate în evidență natura „complet democratică” a structurii sale[43].
 1. IPPF publică munca asociațiilor membre pe site-ul său[44] și în rapoartele anuale de activitate[45]. Prin intermediul site-urilor proprii, asociațiile membre își validează de asemenea apartenența la IPPF[46].
 1. IPPF finanțează în mod direct asociațiile membre[47]. Rapoartele financiare pentru anul 2014 arată că Federația le-a acordat membrilor săi și organizațiilor partenere 74.543.000$, inclusiv 40.523.000$ în fonduri nerestricționate, 2.718.000$ sub forma donațiilor nerestricționate de materiale (precum contraceptivele), 2.356.000$ în fonduri nerestricționate sub formă de asistență tehnică, 28.826.000$ sub forma alocațiilor restricționate și 120.000$ sub forma donațiilor restricționate de materiale[48]. Beneficiarii celor mai mari sume au fost asociația membră etiopiană (aproape 3,2 milioane de dolari), asociația pakistaneză (aproximativ 3,1 milioane de dolari) și asociația indiană (3,4 milioane de dolari)[49]. Asociațiile europene au primit între 17.936$ (asociația din Cipru) și 115.055$ (pentru filiala din Bulgaria)[50]. Pentru afiliata din România, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, au fost acordate granturi de 58.501$, iar pentru organizația din Moldova, Societatea de Planificare a Familiei, 35.813$[51]. IPPF a acordat suport tehnic pentru șapte asociații membre în anul 2014, „pentru a crește capacitatea clinicilor și a personalului de a furniza avort medical și de a crește siguranța materialelor”[52].

 Influența și importanța

 1. Influența și importanța IPPF sunt evidențiate prin fondurile primite de la guverne și organizații, prin campaniile sale și prin parteneriate.
 1. IPPF primește alocații de la diferite surse, spre exemplu guverne (în principiu de la cele din Vest și din Asia), agenții multilaterale, ONG-uri, corporații, administrații și fundații[53]. În 2014, alocațiile primite de la guverne au însumat 69.820.000$ în fonduri nerestricționate și 20.755.000$ ca fonduri restricționate[54]. Granturile multilaterale și de alt tip au totalizat 6.415.000$ sub forma fondurilor nerestricționate și 25.258.000$ sub forma fondurilor restricționate[55]. Programul Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au alocat fonduri Federației în anul 2014[56]. Spre exemplu, în anul 2014, IPPF a obținut un venit nerestricționat de 1,3 milioane de dolari din donații de materiale din fondurile UNFPA[57].
 1. 24. IPPF, birourile sale regionale și asociațiile membre sunt active în Națiunile Unite[58], unde își exercită din plin influența asupra politicilor de dezvoltare a țărilor și asupra rezultatelor conferințelor și comisiilor. IPPF are statut consultativ general în Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC)[59], o funcție ocupată numai de 3% dintre organizațiile acreditate ECOSOC. Acest statut asigură privilegii precum creșterea timpului de dezbatere și o limită de cuvinte mai ridicată în cazul propunerilor scrise. Cinci dintre cele șase birouri regionale și multe dintre asociațiile membre, precum APPF și Asociația de Planificare Familială din China, au acest statut consultativ.
 1. IPPF se află în strânsă legătură profesională cu agențiile Națiunilor Unite, inclusiv cu UNFPA, UNAIDS și OMS. IPPF și UNFPA au „o istorie lungă de cooperare în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă”[60], cele două fiind partenere în inițiative speciale[61]. IPPF, împreună cu organismele Națiunilor Unite, este gazda unor conferințe de mare amploare, precum conferința Women Deliver, care promovează avortul ca fiind o „parte a sănătății materne”[62], și Conferința Internațională de Planificare Familială[63]. De asemenea trimite reprezentanți ai asociațiilor membre și ai afiliatelor în delegații ale comisiilor ONU, precum Comisia privind Condiția Femeii, Comisia pentru Dezvoltare Durabilă sau Comisia pentru Populație și Dezvoltare[64], unde încearcă să „influențeze limbajul deciziei și lucrează împreună cu guvernele progresiste pentru a își atinge scopul”[65].
 1. IPPF a jucat un rol esențial în efortul de a promova avortul ca fiind parte a planului de dezvoltare post-2015 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, care au înlocuit în același an Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU, ajunse la termen. Strategia de propagandă a Federației, „Viziunea 2020”, se concentrează pe influențarea guvernelor pentru a „susține dreptul femeii la avort prin înlăturarea barierelor politice și legale puse în calea serviciilor de avort sigur”[66]. Campania „Eu Decid” (I Decide) „are ca scop unirea cetățenilor și a parlamentarilor pentru a solicita liderilor mondiali prioritizarea sănătății și drepturilor sexuale și de reproducere”[67].
 1. IPPF a acordat de asemenea donații organizațiilor, pentru ca acestea să convingă guvernele să se asigure că sănătatea și drepturile sexuale și reproductive sunt clauze incluse în planul de dezvoltare de după anul 2015[68].
 1. A creat grupuri de parlamentari pentru a se asigura că au agenți de lobby în cadrul guvernului și în pozițiile de influență, care să susțină accesul absolut la avort[69].
 1. Federația Internațională Planned Parenthood exercită o influență însemnată asupra guvernelor, ceea ce se poate observa din rapoartele anuale de activitate. Acestea urmăresc un număr de indicatori ai acestei influențe, inclusiv „numărul de inițiative politice reușite și/sau schimbări pozitive de natură legislativă, care susțin ori apără Sănătatea și Drepturile Sexuale și Reproductive, la care a contribuit propaganda asociațiilor membre” (pentru care au depășit obiectivul anului 2014, cu 81 de reușite, față de cele 50 propuse); „numărul inițiativelor politice regionale și globale de succes și/sau schimbări legislative pozitive în susținerea ori apărarea Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive la care a contribuit propaganda Federației” (IPPF a depășit obiectivul pe anul 2014, obținând 18 față de 5, ținta propusă); și „proporția asociațiilor membre care monitorizează obligațiile guvernelor în tratatele internaționale privind drepturile omului” (unde au eșuat în a îndeplini obiectivul, cu 54% dintre asociații, față de ținta de 58%)[70].
 1. Aceste rapoarte detaliază numeroase „succese” ale asociațiilor membre și ale birourilor regionale: evenimente, precum Ziua Planificării Familiale din Nepal, împreună cu Secretarul Sănătății și al Populației, Ministrul Sănătății și Comisia de Planificare Națională[71], și campanii, inclusiv pentru accesul crescut al femeilor la dreptul de a avorta, indiferent de valorile morale ale medicului, din Italia[72], liberalizarea legii avortului în insulele Maldive prin „creșterea conștientizării” în rândul factorilor de decizie[73] și „munca de ani de zile de a convinge guvernul să modifice Codul Penal” privind avortul în Mauritius[74].
 1. Influența Federației asupra guvernelor este, în mare parte, datorată accesului extins al acesteia la fondurile financiare. Deși a primit fonduri doar din partea a doar 19 guverne în anul 2014, Federația a oferit alocații asociațiilor membre din cel puțin 131 de țări în anul 2014, din cel puțin 134 de țări în 2013 și din cel puțin 136 de țări în 2012. Acestea oferă acestor asociații șansa de a desfășura acțiuni de lobby pe lângă guverne și de a oferi programe prin care pretind că ar exista obligația guvernelor de a satisface anumite standardele internaționale, precum introducerea educației sexuale.

 Responsabilitatea pentru delicte a asociațiilor membre

 1. Dată fiind structura IPPF și procesul strict de acreditare la care sunt supuse asociațiile membre pentru a-și dovedi dedicația față de valorile Federației, atunci când o asociație este implicată într-un delict, Federația este amestecată și ea, mai ales dacă susține acea practică.
 1. Asociația membră din Statele Unite, APPF, este în prezent implicată într-o dispută, iar IPPF, în calitate de organizație mamă, nu poate fi fără vină.

(d) Planned Parenthood Federation of America (APPF) și comerțul cu bebeluși pentru profit

 1. Cea mai mare asociație membră a Federației Internaționale, APPF – organizația din SUA, a comis o infracțiune prin implicarea în comerțul cu țesut fetal pentru profit.
 1. Pe 14 iulie 2015, Centrul pentru Progres Medical[75] a publicat o înregistrare video în care o prezenta pe dr. Deborah Nucatola, director pentru servicii medicale în APPF, abordând problema furnizării organelor bebelușilor avortați, spre exemplu plămâni, ficați și extremități inferioare, și admițând schimbarea ilegală a procedurilor de execuție a avortului, pentru a obține „exemplare” mai valoroase[76]. De la data lansării primului film incriminator, alte unsprezece au fost făcute publice până acum[77]. Acestea indică faptul că APPF a vândut părți din trupurile bebelușilor avortați pentru a obține profit; a alterat procedurile pentru a obține organe și inclusiv cadavre fetale intacte, fără a obține acordul femeilor care au suferit aceste intervenții.
 1. Oficialii APPF nu au dezmințit niciodată faptul că unitățile medicale ale Federației sunt implicate în „furnizarea” trupurilor bebelușilor avortați pentru foloase materiale[78]. Motivul invocat este că rambursările (din fonduri guvernamentale, n. trad.) primite de unitățile APPF au acoperit exclusiv costurile cu recoltarea organelor și corpurilor feților avortați[79]. Acest argument nu stă în picioare. Conform spuselor doctorului Mary Gatter, președintele Consiliului Directorilor Medicali din APPF, operațiunile nu au presupus costuri care să fie rambursate:

„Din punct de vedere logistic, (furnizarea țesutului fetal) a fost foarte simplă pentru noi, nu a trebuit să facem nimic. A existat o compensație pentru acest lucru […].”[80]

 1. Un alt oficial surprins în înregistrările cu camera ascunsă, Melissa Farrell, director de cercetare în filiala Gulf Coast, pare să sugereze că taxele încasate de asociațiile afiliate APPF sunt pentru compensarea alterării (ilegale) a procedurilor de avort, pentru a mări șansele recoltării exemplarelor intacte[81].
 1. Alterarea procedurii de avort pentru maximizarea profitului este, în mod evident, interzisă de legea federală, care cere personalului medical să declare pe propria răspundere că „nicio schimbare a momentului, metodei ori procedurii folosite pentru a înceta sarcina nu a fost efectuată pentru singurul motiv de a obține țesut.”[82] Se presupune că cei care execută avorturile nu ar trebui nici măcar să știe că părțile și organele fetale obținute vor fi folosite pentru recoltarea de țesut[83]. Cu toate acestea, înregistrările arată că medicii recunosc în mod deschis faptul că au schimbat metodele de avort pentru a obține exemplare intacte:

„Și din acea cauză, cei mai mulți furnizori vor acționa sub îndrumarea ultrasunetelor, pentru a ști unde pun forcepsul […] Așa că atunci doar ai o idee unde să plasezi chiuretele, încerci în mod intenționat să mergi deasupra și dedesubtul toracelui[…].”[84] (Dr. Deborah Nucatola, director pentru servicii medicale în APPF).

„Nu m-ar deranja să îl rugați pe Ian, chirurgul nostru care se ocupă de cazuri, să folosească un IPAS […] pentru a avea șanse mărite de a obține un exemplar intact.”[85] [86](Dr. Mary Gatter, președintele Consiliului Directorilor Medicali ai APPF)

 1. Mai mult decât atât, înregistrările conțin dovada că unitățile APPF furnizează de asemenea „cadavre fetale intacte”[87]:

„Ah, da. Adică dacă ai avut cazuri în care au fost intacte, ceea ce noi am avut din plin, câteodată le trimitem în întregime la laboratorul nostru.”[88] (Cate Dyer, președinta StemExpress, LLC – firma care colaborează cu Planned Parenthood pentru celule stem)

 1. În plus, au existat cazuri în care bebelușul a supraviețuit procedurii de avort[89]. În loc să li se acorde asistența medicală necesară și corespunzătoare standardelor legii federale a Statelor Unite[90], acești bebeluși au fost secționați, iar părțile corpului, recoltate:

„Există situații în care la finalul procedurii inima încă bate.”[91] (Dr. Ben Van Handel,          Director executiv al Novogenix Laboratories, LLC)

„Și doar atinge inima și aceasta începe să bată. Și stau aici și mă uit la acest făt, și inima îi bate iar eu nu știu ce să cred[…] Din moment ce fătul era intact, ea (colega ei) a zis, ‘bun, păi, ăsta e un exemplar foarte bun și se pare că putem obține mult de pe urma lui. O să îi luăm creierul.’”[92] (Holly O’Donnell, fost tehnician la StemExpress)

 1. Cea mai nouă înregistrare, făcută publică pe 5 aprilie 2016, arată că formularul de „acord” utilizat de Planned Parenthood pentru obținerea organelor bebelușilor avortați este fraudulos și induce în eroare[93]. Formularul afirmă:

„Cercetarea făcută folosind sângele femeilor însărcinate și țesutul rezultat din avort a fost folosită în scopul tratării și găsirii unui leac pentru boli precum diabet, Parkinson, Alzheimer, cancer și SIDA.”[94]

 1. Comitetul de Monitorizare a Vieții Copiilor Mici[95] (grup parlamentar din Camera Reprezentanților, Congresul SUA, n. trad.) a ținut prima ședință pe 2 martie 2016 pentru a examina recoltarea țesuturilor fetale și experimentele făcute pe baza acestora. În timpul audierii, dr. Lawrence Goldstein, donator al filialei Planned Parenthood din San Diego și care folosește rămășițe ale fetușilor avortați în cercetarea sa, a recunoscut faptul că declarația de mai sus este „neadecvată și nu ar trebui să fie acolo”.[96]
 1. Aceste afirmații sunt periculoase, iar APPF este subiect al unei investigații a Congresului aflată în desfășurare; alte două audieri au avut loc ca urmare a înregistrărilor[97]. Din 2011, și în contextul revelării cazurilor în care APPF a vândut pentru profit părți din corpurile bebelușilor avortați, șaptesprezece state americane au încetat finanțarea asociațiilor afiliate APPF[98], douăsprezece au acest proces de desfășurare ori au încheiat investigații ce dovedesc delictul comis[99], iar cinci consideră în prezent opțiunea introducerii unei legislații care ar opri parțial ori complet finanțarea afiliaților APPF[100].
 1. Eforturile de stopare a fondurilor nu sunt limitate la nivel de stat. Pe data de 3 decembrie 2015, Senatul Statelor Unite a aprobat „Legea Reconcilierii”, care oprește finanțarea APPF și redirecționează aceste fonduri către clinicile comunitare ce oferă îngrijire medicală extensivă[101]. După ce Senatul Statelor Unite a făcut câteva schimbări, a fost votată din nou în Congres pe 6 ianuarie 2016 cu același rezultat – acela de a elimina finanțarea APPF cu aproximativ 450 de milioane de dolari din fondurile federale[102]. Deși a fost respinsă de Președintele Obama (care are drept de veto, n. trad.), este prima lege de acest fel aprobată atât de Camera Reprezentanților, cât și de Senat[103].

Centrul pentru Progres Medical și APPF – cele mai recente evoluții

 1. Urmând lansării înregistrării video ce surprinde un director al filialei din Houston (statul Texas, n. trad.) abordând subiectul tranzacționării cadavrelor de copii avortați aflați în stare intactă, un juriu din comitatul Harris (statul Texas, n. trad.) a început investigarea filialei Planned Parenthood din Houston. Juriul a anulat plângerile la adresa afiliatei Planned Parenthood și, în schimb, i-a pus sub acuzare pe jurnaliștii care au investigat cazul și care au făcut înregistrările video. David Daleiden și Sandra Merritt, de la Centrul pentru Progres Medical, sunt acuzați de infracțiunea de utilizare a unor carduri de identitate false și de falsificarea unei arhive guvernamentale, pe lângă acuzația de a fi încălcat legea din Texas privind traficul de organe, întrucât au pretins că vor să procure țesut fetal. Dacă va fi găsit vinovat, domnul Daleiden riscă 20 de ani de închisoare, în timp ce Planned Parenthood Houston nu va suferi nicio consecință[104].

 

(e) Relația dintre IPPF și APPF

 1. Legătura directă dintre IPPF și APPF nu poate fi contestată, iar IPPF a susținut APPF în mod necondiționat în timpul scandalului privind recoltarea țesutului fetal. APPF „este un membru fondator al Federației Internaționale Planned Parenthood”[105]. Pe data de 21 septembrie 2010, Președintele APPF, Cecile Richards, a postat în rețeaua Twitter: „Mândri să fim o asociație membră a @IPPF și mândri să o avem pe Doctor Gill Greer (pe atunci Director General al IPPF) ca reprezentant în această săptămână la #MDGSummit.” Plannet Parenthood Global, ramura internațională a APPF, a citat-o pe Cecile Richards, care la evenimentul celei de-a 60-a aniversare a Federației Internaționale, de pe data de 29 noiembrie 2012 a afirmat: „nu există nicio organizație care să fi făcut mai multe pentru viețile și oportunitățile femeilor ca @IPPF.”
 1. IPPF a postat pe Twitter pe data de 1 septembrie 2015: „Mândri că @APPF face parte din familia internațională @IPPF – sănătatea sexuală și reproductivă este un drept al omului!” Pe 29 septembrie 2015, două filiale regionale și-au exprimat susținerea prin postarea pe rețeaua de socializare Twitter.
 1. IPPF RE (Rețeaua Europeană) a făcut publică o afirmație pe 15 octombrie, indicând faptul că „IPPF stă cu mândrie alături de APPF, susținută de Președintele Barack Obama ca fiind cel mai de încredere furnizor pentru sănătatea femeilor din Statele Unite.[…] APPF oferă îngrijire medicală de înaltă calitate femeilor din Statele Unite, în special celor ce nu și-o pot permite”.[106]
 1. APPF este, de asemenea, membră a regiunii IPPF/REV (Regiunea Emisferei Vestice), care a semnat o petiție, împreună cu multe organizații ce se ocupă de sănătatea sexuală și reproductivă din America Latină, pentru a susține APPF în scandalul recoltării de țesut fetal.[107]
 1. IPPF și APPF sunt conectate și financiar. Conform rapoartelor financiare 2008-2014, IPPF nu a făcut nicio donație pentru susținerea operațiunilor și activităților APPF din Statele Unite în ultimii ani. Aceasta este, probabil, din cauză că APPF are un buget mult mai mare decât IPPF însăși. Totuși, IPPF a oferit câteva donații către Federația Americană Globală Planned Parenthood, ramura internațională a APPF[108]. Conform rapoartelor anuale IPPF, aceasta a alocat filialei din Africa 489.850$ în 2009, filialei din Nigeria 72.361$ în anul 2012, 80.593$ în 2011 și 163.691$ în 2008. A alocat asociației din Kenya 56.966$ în anul 2013 și 103.023$ în anul 2011, celei din Sudan 42.727$ în anul 2013, 12.581$ în 2011 și 117.523$ în 2008. A donat filialei din Darfur 86.274$ în anul 2011 și 113.231$ în anul 2010.

Raport realizat de ADF International (www.ADFInternational.org), alianță juridică ce are misiunea de a apăra libertatea religioasă, sanctitatea vieții, căsătoria și familia. Traducere și adaptare: PRO VITA București (www.asociatiaprovita.ro).

 

 

[1] Margaret Sanger, „Birth Control and Racial Betterment” [1919] Birth Control Review https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=143449.xml

[2] Afiliata IPPF din România este Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) (n.tr.).

[3] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 6 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[4] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) 2 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[5] Harvard University Library Open Collection Programme, ‘Margaret Sanger (1879-1966)’ (Women Working, 1800-1930) http://ocp.hul.harvard.edu/ww/sanger.html

[6] Vezi de ex. Jean H. Baker, Margaret Sanger: A Life of Passion (Macmillan 2011) 196

[7] Margaret Sanger, The Pivot of Civilization (New York Brentano’s 1922) 22 https://archive.org/details/pivotofcivilizat00sanguoft

[8] Vezi de ex. Margaret Sanger, ‘Birth Control and Racial Betterment’’ [1919] Birth Control Review https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=143449.xml

[9] Vezi de ex. Margaret Sanger, ‘The Function of Sterilization’ [1926] Birth Control Review https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=304387.xml

[10] Margaret Sanger, ‘A License for Mothers to Have Babies’ [1934] American Weekly http://sangerpapers.org/sanger/app/documents/show.php?sangerDoc=129008.xml

[11] Margaret Sanger, ‘Birth Control and Racial Betterment’’ [1919] Birth Control Review https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=143449.xml

[12] Margaret Sanger, ‘The Eugenic Value of Birth Control Propaganda’ [1921] Birth Control Review https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=238946.xml

[13] New York University, ‘Newsletter #35 (Spring 1993) Seventy Year Anniversary of Legalized Birth Control Services’ (The Margaret Sanger Papers Project) https://www.nyu.edu/projects/sanger/articles/seventieth_anniversary_of_legal_services.php

[14] Textul complet la ‘Letter from Margaret Sanger to Dr CJ Gamble’ (Genius) http://genius.com/Margaret-sanger-letter-from-margaret-sanger-to-dr-cj-gamble-annotated

[15] Planned Parenthood Federation of America, Margaret Sanger — 20th Century Hero (Dexter McCormick Library 2009) https://www.plannedparenthood.org/files/7513/9611/6635/Margaret_Sanger_Hero_1009.pdf

[16] Vezi de ex. Cathy Moran Majo, Birth Control on the Main Street: Organizing Clinics in the United States 1916-1939 (University of Illinois Press 2010) 85. See also National Science Digital Library, ‘Primary objects of the proposed investigation,’ research outline to Brush Foundation, by Wingate Todd’ (NSDL) http://nsdl.oercommons.org/courses/primary-objects-of-the-proposed-investigation-research-outline-to-brush-foundation-by-wingate-todd/view; Cold Spring Harbor Laboratory, ‘Brush Foundation motion, about W. Todd’s research’ (DNA Learning Center) https://www.dnalc.org/view/10878-Brush-Foundation-motion-about-W-Todd-s-research.html și Cold Spring Harbor Laboratory, ‘W. Todd letter to L. Frank about ‘selling’ research project to Brush Foundation’ (DNA Learning Center) https://www.dnalc.org/view/10877-W-Todd-letter-to-L-Frank-about-selling-research-project-to-Brush- Foundation.html

[17] Vezi de ex. ‘In conclusion, a unanimous vote of thanks was moved to the Eugenics Society, which has continued during the past year to make available, rent free, accommodation to the International Committee on Planned Parenthood.’ in National Centre for Biotechnology Information, ‘Report of meeting of International Committee on Planned Parenthood by Vera Hougton’ (NCBI) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2973206/pdf/eugenrev00063-0025.pdf

[18] New York University, ‘Birth Control Organizations International Planned Parenthood Federation’ (The Margaret Sanger Papers Project) https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_ippf.php

[19] Vezi de ex. Linda Gordon, The moral Property of Women: A History of Birth Control Politics in America (3rd edn, University of Illinois Press 2002) 282

[20] Stefan Kühl, For the Betterment of the Race: The Rise and Fall of the International Movement for Eugenics and Racial Hygiene (3rd edn, Palgrave Macmillan 2013) 154

[21] International Planned Parenthood Federation, ‘About IPPF’ (About IPPF) http://www.ippf.org/about-us%20

[22] International Planned Parenthood Federation, ‘About IPPF’ (About IPPF) http://www.ippf.org/about-us%20

[23] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Strategic Framework 2016–2022’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 6-7 http://www.ippf.org/resource/IPPFs-Strategic-Framework- 2016-2022

[24] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Strategic Framework 2016–2022’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 5 http://www.ippf.org/resource/IPPFs-Strategic-Framework- 2016-2022

[25] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) 2 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[26] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) 16 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[27] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) table B.3 43 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[28] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) 17 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf; International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2013-2014’ (International Planned Parenthood Federation 2014) 18 http://www.ippf.org/resource/Annual-Performance-Report- 2013-14

[29] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) table B. 3, 43 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[30] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 13 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[31] International Planned Parenthood Federation, ‘How to talk about abortion: a guide to rights-base messaging’ (International Planned Parenthood Federation 2015) Appendix 3, 23 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_abortion_messaging_guide_web.pdf

[32] International Planned Parenthood Federation, ‘How to talk about abortion: a guide to rights-base messaging’ (International Planned Parenthood Federation 2015) Appendix 3, 23, http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_abortion_messaging_guide_web.pdf

[33] Birourile sunt: Africa, Arab World, East and South East Asia and Oceania, European Network, South Asia și Western Hemisphere. Vezi International Planned Parenthood Federation, ‘Funding and Structure’ (About IPPF) http://www.ippf.org/about-us

[34] International Planned Parenthood Federation, ‘Senior Management Team’ (About IPPF) http://www.ippf.org/about-us/people/senior-team

[35] International Planned Parenthood Federation, ‘Resources’ (About IPPF) http://www.ippf.org/resources

[36] International Planned Parenthood Federation, ‘Programmes’ (Our Work) http://www.ippf.org/our-work/programmes

[37] Cifre derivate din International Planned Parenthood Federation, ‘About IPPF’ (About IPPF) http://www.ippf.org/our-work

[38] International Planned Parenthood Federation, ‘International Planned Parenthood Federation’ (Home) http://www.ippf.org

[39] International Planned Parenthood Federation, IPPF’s accreditation system (IPPF 2010) cover page http://www.ippf.org/resource/IPPFs-Accreditation-System

[40] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Standards and Responsibilities of Membership’ (International Planned Parenthood Federation 2011) I http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_standards_and_responsibilities_of_membership.pdf

[41] Vezi de ex. International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 5, 7-8 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014-2015.pdf

[42] Vezi de ex. International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 5, 7-8 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014-2015.pdf

[43] Vezi de ex. International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 5, 7-8 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014-2015.pdf sau International Planned Parenthood Federation, ‘Governance’ (About IPPF) http://www.ippf.org/about-us/accountability/governance

[44] International Planned Parenthood Federation, ‘Where we work’ (Our Work) http://www.ippf.org/our-work/where-we-work

[45] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report’ (IPPF) http://www.ippf.org/resources/publications/Annual-Performance-Report

[46] ‘The IFPA is an accredited Member Association of the International Planned Parenthood Federation (IPPF) […]’ in IFPA, ‘Our Governance’ (About Us) https://www.ifpa.ie/About-Us/Our- Governance; sau ‘SPR je plnoprávnym členom Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF)’ in SPR, ‘O nás’ (rodicovstvo.sk) https://rodicovstvo.wordpress.com/about/

[47] IPPF EN, ‘Innovation fund’ (Our Work) http://www.ippfen.org/innovation-fund

[48] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 33 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[49] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 34 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[50] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 34 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[51] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 36 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf: The EU based IPPF member associations that received cash or commodity grants are Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association, Lithuanian Seimos Planavimo ir Seksualines Sveikatos Asociacija, Latvian Latvijas Gimenes Planošanas un Seksualas Veselibas Asociacija, Romanian Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala, North Irish The Family Planning Association of Northern Ireland, Swedish Riksförbundet för Sexuell Upplysning, Danish Sex & Samfund – The Danish Family Planning Association, Finnish Väestöliitto, French Mouvement Français pour le Planning Familial, Dutch RutgersWPF, Irish Family Planning Association in Ireland, Spanish Federación de Planificación Familiar de España and Cyprus Family Planning Association in Cyprus

[52] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) 16 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[53] International Planned Parenthood Federation, ‘Financial Statements’ (Resources) http://www.ippf.org/europe/resources/publications/Financial-Statements

[54] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 23 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[55] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 23 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[56] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 23 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[57] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF Financial Statements 2014’ (International Planned Parenthood Federation 2015) 18 http://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014- 2015.pdf

[58] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF at the UN’ (Our Work) http://www.ippf.org/our-work/UN

[59] The United Nations, ‘Consultative Status with ECOSOC and other accreditations’ (NGO Branch: United Nations Department of Economic and Social Affairs) https://esango.un.org/civilsociety/displayConsultativeStatusSearch.do?method=search&sessionCheck=false

[60] International Planned Parenthood Federation, ‘New IPPF/UNFPA Initiative on Family Planning announced’ (News) http://www.ippf.org/news/New-IPPFUNFPA-Initiative-Family-Planning-announced

[61] International Planned Parenthood Federation, ‘New IPPF/UNFPA Initiative on Family Planning announced’ (News) http://www.ippf.org/news/New-IPPFUNFPA-Initiative-Family-Planning-announced

[62] See, e.g. Silvia Paruzzolo and others, ‘Targeting Povert and Gender Inequality to Improve Maternal Health’ (International Center for Research on Women (ICRW) 2015) 5 http://www.womendeliver.org/assets/ICRW-Women_Deliver_FINAL.pdf

[63] International Conference on Family Planning, ‘Welcome to the 2016 International Conference on Family Planning Global Commitments, Local Actions’ (http://fpconference.org) http://fpconference.org/2015/about/

[64] International Planned Parenthood Federation, ‘IPPF at the UN’ (Our Work) http://www.ippf.org/our-work/UN

[65] International Planned Parenthood Federation, ‘Commission on Population and Development’ (Our Work) http://www.ippf.org/our-work/UN/CPD; International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Ministerial Review’ (Our Work) http://www.ippf.org/our-work/UN/AMR

[66] International Planned Parenthood Federation, ‘Vision 2020’ (International Planner Parenthood Federation 2013) 16 http://www.famplan.org.hk/fpahk/common/banner/ippfvision2020/IPPF_Vision2020.pdf

[67] International Planned Parenthood Federation, ‘I Decide campaign launches in Europe, Eastern Europe and Central Asia’ (News, 13 May 2014) http://www.ippf.org/news/blogs/I-Decide-campaign-launches-Europe-Eastern-Europe-and-Central-Asia

[68] International Planned Parenthood Federation, ‘ICPD small grant winners’ (Our Work) http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/advocacy/icpd/grant-winners

[69] Vezi de ex. Nawaiwagt, ‘Sexual, reproductive rights urged for all in S Asia’ (The Nation, 23 August 2013) http://nation.com.pk/international/23-Aug-2013/sexual-reproductive-rights-urged-for-all-in-s-asia sau Press Release – AFPPD, ‘Cooks Parliamentarians work to realise Pacific health rights’ (Scoopconz, 10 February 2014) <http://pacific.scoop.co.nz/2014/02/cooks-parliamentarians-work-to-realise-pacific-health-rights/

[70] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) table B.3 43 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[71] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) table B.3 10 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[72] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2014-2015’ (IPPF 2015) table B.3 12 http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_apr2014_15_web_6.pdf

[73] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2013-2014’ (Resources, 2014) 12 http://www.ippf.org/resource/Annual-Performance-Report-2013-14

[74] International Planned Parenthood Federation, ‘Annual Performance Report 2012-2013’ (Resources, 2013) 10 http://www.ippf.org/resource/Annual-Performance-Report-2012-13

[75] „The Center for Medical Progress is a non-profit organisation. It ‘is a group of citizen journalists dedicated to monitoring and reporting on medical ethics and advances. […] concerned about contemporary bioethical issues that impact human dignity.” http://www.centerformedicalprogress.org/

[76] The Center for Medical Progress, ‘Planned Parenthood Uses Partial-Birth Abortions to Sell Baby Parts’ (YouTube, 14 July 2015) https://www.youtube.com/watch?v=jjxwVuozMnU

[77] All the videos are available at Alliance Defending Freedom, ‘Planned Parenthood Undercover Videos’ (Planned Parenthood) http://www.adflegal.org/issues/sanctity-of-life/beginning-of-life/planned-parenthood-the-whole-story/planned-parenthood-undercover-videos

[78] Cecile Richards, Președinta PPFA, a recunoscut în scrisoarea adresată Congresului SUA că clinicile Planned Parenthood primesc compensații financiare între 45 și 60 USD per specimen de țesut (vezi mai mult la Valerie Richardson, ‘Planned Parenthood admits it manipulates rules on fetal organ sales to maximize profit’ (Washington Times, 27 August 2015) http://www.washingtontimes.com/news/2015/aug/27/planned-parenthood-admits-it-manipulates-rules-on-/?page=all). Afirmațiile în apărarea Planned Parenthood ar putea de fapt să susțină acuzațiile aduse de CPM. Luate împreună cu declarațiile oficialilor PP surprinse cu camera ascunsă, care confirm că aceștia „nu au avut nimic de făcut” (The Center for Medical Progress, ‘Second Planned Parenthood Senior Executive Haggles Over Baby Parts Prices, Changes Abortion Methods’ (YouTube, 21 July 2015) https://www.youtube.com/watch?v=MjCs_gvImyw), rezultă că desi Planned Parenthood nu a avut costuri aferente procedurilor, a primit totuși rambursări între 45 și 60 USD per țesut, ceea ce înseamnă de fapt profit pur. Mai înseamnă și că „valoarea fiscală” a unui copil avortat ajunge în total la 500 USD.

[79] „Nu există beneficiu financiar pentru donarea de țesut. În unele cazuri, costurile precum transportul țesutului la centrele de cercetare, sunt rambursate, cee ace este în concordanță cu stadardele din domeniul medical.” în PPFA, ‘Statement from Planned Parenthood on New Undercover Video’ (National News, 2015) https://www.plannedparenthood.org/about-us/newsroom/press-releases/statement-from-planned-parenthood-on-new-undercover-video accessed 22 March 2016

[80] The Center for Medical Progress, ‘Second Planned Parenthood Senior Executive Haggles Over Baby Parts Prices, Changes Abortion Methods’ (YouTube, 21 July 2015) www.youtube.com/watch?v=MjCs_gvImyw

[81] The Center for Medical Progress, ‘Intact Fetuses „Just a Matter of Line Items” for Planned Parenthood TX Mega-Center’ (YouTube, 4 August 2015)https://www.youtube.com/watch?v=egGUEvY7CEg&feature=youtu.be

[82] Vezi 42 U.S. Code § 289g–1 care prevede că „țesutul fetal uman poate fi obținut doar dacă medical declară în scris, cu privire la obținerea țesutului de la femeia implicată, că […] nu a fost făcută nicio schimbare a momentului, metodei sau procedurii folosite pentru întreruperea sarcinii doar cu scopul de a fi obținut țesutul.”

[83] De ex. Insoo Hyun, profesor de bioetică la Case Western Reserve University a spus, „o echipă medicală care face avorturi nu poate cunoaște că fătul va fi donat, pentru a asigura că aceștia nu schimbă modul în care se face avortul și nu pun în pericol sănătatea femeii”, în Carrina Storrs, ‘How exactly fetal tissue is used for medicine’ (CNN, 30 November 2015) http://edition.cnn.com/2015/07/17/health/fetal-tissue-explainer/

[84] The Center for Medical Progress, ‘Planned Parenthood Uses Partial-Birth Abortions to Sell Baby Parts’ (YouTube, 14 July 2015) https://www.youtube.com/watch?v=jjxwVuozMnU

[85] The Center for Medical Progress, ‘Planned Parenthood Uses Partial-Birth Abortions to Sell Baby Parts’ (YouTube, 14 July 2015) <https://www.youtube.com/watch?v=jjxwVuozMnU

[86] The Center for Medical Progress, ‘Second Planned Parenthood Senior Executive Haggles Over Baby Parts Prices, Changes Abortion Methods’ (YouTube, 21 July 2015) www.youtube.com/watch?v=MjCs_gvImyw

[87] „Dacă alterăm procesul (de avort) […] putem obține cadaver fetale intacte.” în The Center for Medical Progress, ‘Intact Fetuses „Just a Matter of Line Items” for Planned Parenthood TX Mega-Center’ (YouTube, 4 August 2015)

[88] The Center for Medical Progress, ‘Planned Parenthood Baby Parts Buyer StemExpress Wants „Another 50 Livers/Week”’ (YouTube, 25 August 2015) https://www.youtube.com/watch?v=cz1gRNPgMvE

[89] The Center for Medical Progress, ‘Human Capital – Episode 3: Planned Parenthood’s Custom Abortions for Superior Product’(YouTube, 19 August 2015) https://youtu.be/FzMAycMMXp8

[90] ‘The Born-Alive Protections Act of 2002 grants equal human rights to any child born alive, at any stage of pregnancy – whether the birth was natural or induced by an attempted abortion. Under federal law, therefore, if the child has a heartbeat – as this baby boy in the San Jose Planned Parenthood clinic depicted in this CMP video did have – he had been born alive, and was entitled to all the protections of the law that any other human person is entitled to receive.’ Lila Rose, Michael J. Norton and Kristine L. Brown, ‘Request to investigate Planned parenthood California Affiliates, Independent Abortion Clinics, and StemExpress and to Defund Planned Parenthood’ (adfmedia, 2015) <http://www.adfmedia.org/files/LiveActionPPLetter.pdf

[91] The Center for Medical Progress, ‘Human Capital – Episode 3: Planned Parenthood’s Custom Abortions for Superior Product’(YouTube, 19 August 2015) https://youtu.be/FzMAycMMXp8

[92] The Center for Medical Progress, ‘Human Capital – Episode 3: Planned Parenthood’s Custom Abortions for Superior Product’(YouTube, 19 August 2015) https://youtu.be/FzMAycMMXp8

[93] The Center for Medical Progress, ‘Statement on Planned Parenthoods fraudulent “consent” form for aborted baby parts’ (Center for Medical Progress, 5 April 2016) http://www.centerformedicalprogress.org/2016/04/statement-on-planned-parenthoods-fraudulent-consent-form-for-aborted-baby-parts/

[94] ‘Planned Parenthood Client Information for Informed Consent’ (Center for Medical Progress) http://www.centerformedicalprogress.org/wp-content/uploads/2015/05/PP-Mar-Monte-tissue-consent.pdf

[95] ‘Select Investigative Panel’ (The Energy and Commerce Committee) https://energycommerce.house.gov/select-investigative-panel

[96] Center for Medical Progress, ‘Statement on Planned Parenthoods fraudulent “consent” form for aborted baby parts’ (Center for Medical Progress, 5 April 2016) http://www.centerformedicalprogress.org/2016/04/statement-on-planned-parenthoods-fraudulent-consent-form-for-aborted-baby-parts/

[97] Hearing on Planned Parenthood Funding with Cecile Richards, PPFA’s CEO: C-SPAN, ‘Planned Parenthood Funding’ (C-SPAN, 29 September 2015) http://www.c-span.org/video/?328410- 1/planned-parenthood-president-cecile-richards-testimony-taxpayer-funding; Hearing on Medical Procedures: C-SPAN, ‘Planned Parenthood Medical Procedures’ (C-SPAN, 8 October 2015) http://www.c-span.org/video/?328650-1/hearing-planned-parenthood-medical-procedures

[98] Cinci state ale SUA au oprit finanțarea PP înainte de publicarea înregistrărilor: Arizona, Indiana, Michigan, New Jersey, Tennessee. De atunci alte state au procedat similar: Alabama, Arkansas, Florida, Kansas, Louisiana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, Wisconsin. Vezi Casey Mattox, ‘States Leading Washington, D.C. on Defunding Planned Parenthood’ (Alliance Defending Freedom, 14 August 2015) https://www.adflegal.org/detailspages/blog-details/allianceedge/2015/08/14/states-leading-washington-d.c.-on-defunding-planned-parenthood sau Florida Family Policy Council, ‘Florida Becomes the 12th State To De-fund Planned Parenthood’ (Florida Family Policy Council, 25 March 2016) http://ffpc.convio.net/site/MessageViewer?em_id=2766.0&dlv_id=6585

[99] Arizona, Texas, Ohio, South Carolina, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Louisiana, Alabama, Arkansas, Iowa. Vezi Casey Mattox, ‘States Leading Washington, D.C. on Defunding Planned Parenthood’ (Alliance Defending Freedom, 14 August 2015) <https://www.adflegal.org/detailspages/blog-details/allianceedge/2015/08/14/states-leading-washington-d.c.-on-defunding-planned-parenthood

[100] Arizona, Kentucky, Mississippi, Louisiana, Iowa. Vezi Casey Mattox, ‘States Leading Washington, D.C. on Defunding Planned Parenthood’ (Alliance Defending Freedom, 14 August 2015) https://www.adflegal.org/detailspages/blog-details/allianceedge/2015/08/14/states-leading-washington-d.c.-on-defunding-planned-parenthood

[101] Nina Lis-Schultz, ‘The Senate Just Voted to Defund Planned Parenthood’ (The mother Jones, 3 December 2015) http://www.motherjones.com/mojo/2015/12/senate-votes-defund-planned-parenthood

[102] Laura Bassett, ‘Congress Votes Yet Again To Defund Planned Parenthood’ (The Huffington Post, 6 January 2016) http://www.huffingtonpost.com/entry/congress-votes-defund-planned-parenthood_568d5a67e4b0cad15e62fda6

[103] Gardiner Harris, ‘Obama Vetoes Bill to Repeal Health Law and End Planned Parenthood Funding’ (The New York Times, 8 January 2016) http://www.nytimes.com/2016/01/09/us/politics/obama-vetoes-bill-to-repeal-health-law-and-end-planned-parenthood-funding.html

[104] Vezi de ex. Alex Altman, ‘How the Planned Parenthood Video Mastermind Got Charged’ (Time, 26 January 2016) http://time.com/4194226/planned-parenthood-david-daleiden-felony/

[105] Vezi de ex. PPFA, ‘Who We Are’ (Planned Parenthood) https://www.plannedparenthood.org/about-us/who-we-are

[106] European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ‘Extremist hate campaign is nothing short of an attack on women in Europe and worldwide’ (ILGA EUROPE, 15 October 2015) http://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/extremist-hate-campaign-nothing-short-attack-women-europe-and-worldwide; IPPF, ‘President Obama thanks Planned Parenthood’ (Youtube, 29 November 2012) http://www.ippf.org/resource/President-Obama-thanks-Planned-Parenthood

[107] Consorcio Latinoamericano Contra El Aborto Inseguro, ‘El ataque que sufre Planned Parenthood por grupos extremistas antiderechos es un ataque a los derechos sexuales y reproductivos’ (clacai,  August 2015) http://www.clacai.org/documentacion/noticias/item/1482-el-ataque-que-sufre-planned-parenhood-por-grupos-extremistas-antiderechos-es-un-ataque-a-los-derechos-sexuales-y-reproductivos.html

[108] APPF declară în fața fiscului American că are conturi bancare în Nigeria, Kenya și Sudan. Vezi și ‘Planned Parenthood Global’ (Planned Parenthood) https://www.plannedparenthood.org/about-us/planned-parenthood-global

1 comentariu

 1. Ciprian

  Am auzit de PP si ce ravagii a facut aceasta organizatie in SUA si in Vest, dar aici nu are nici o putere. Ce incearca ei sa faca se aplica doar tarilor dezvoltate unde tentatiile(distractii, concerte, cluburi,bautura,droguri etc) sunt mari si lumea e educata in folosirea contraceptiei. Tentatiile insa sunt scumpe si doar in Vest si le permit. Romania insa continua sa involueze spre ruralizare. Eu am terminat facultatea in 2007.De atunci nr celor cu studii superioare scade din ce in ce mai mult. Multi renunta dupa 8 clase si se duc la scoli profesionale sa invete o meserie. Lumea devine din ce in ce mai analfabeta. Cat despre educatie sexuala ce sa mai vorbim, neam intors in 1900. De fapt populatia Romaniei creste si mass media ne minte ca a scazut. Cu cat o tara e mai inapoiata cu atat ii va creste natalitatea. Uitati-va la Iran sau Pakistan.Daca maine s-ar intparce romanii de peste hotare , populatia Romaniei ar creste la 30 milioane. Tocmai pt ca natalitatea e crescuta, guvernul nostru incearca sa ne faca viata grea pt a pleca in strainatate ca sa facem muncile de jos occidentalilor.

  Raspunde

Comentezi?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *