Arhiva autorului: Viorella Manolache

Partidul pirat şi era mai puţinului

 

Ca reinterpretare a structurilor cu mai multe dimensiuni, oscilante între ancorarea definitivă în clișeu și/sau arhetip, Marshall McLuhan recupera legătura chimică (în sens rezonant, magic, via Heisenberg, Linus Pauling etc.) a fuziunii atitudinii arhaice faţă de clișeu cu noţiunea modernă de arhetip, ca produs al noilor tehnici, cu toată evidenţa ușor recognoscibilă în procesul prin care mediile tehnologice au efectul de a lichida/ înlătura clișeele culturilor/mediilor create de tehnologiile precedente.

Inovaţia vine de sus…de la preşedinţie

În maniera verificărilor final-evaluative, aşa cum ne-a obişnuit şi sistemul de învăţământ românesc, orice încercare inovatoare nu poate evita fondul unui aparent gol teoretic, alimentând sentimentul claustrării şi al frustrărilor intelectuale, al sincronizărilor mecanice şi/sau al presiunii dogmatismelor, al fenomenelor intens discutate şi studiate în spaţiul de cercetare occidental, cvasi – ignorate în spaţiul românesc actual, afectat de subdezvoltare teoretico – analitică şi de mimetism formal.

Statul erotiza(n)t

Acceptând opinia (mai mult sau mai puţin verticalizată politic) a lui Andrei Pleşu din Obscenitatea publică (Humanitas, Bucureşti, 2004), piaţa publicisticii ar inunda, impudic în desfrânări, cu însutite chipuri ale imediatului. „Marele bordel al tranziţiei” (tot) confirmă (de atunci şi până astăzi) că nu numai dezmăţul fizic e obscen: taclaua balcanică înlocuieşte, politic, civilizaţia dialogului, asumându-şi plăceri care n-au nicio legătură cu ideile!